16 Ocak 2018 Salı -
ISO/IEC 17021-1:2015 Standardı Geçiş Duyurusu

ISO/IEC 17021-1:2015 Uygunluk Değerlendirmesi - Yönetim Sistemlerinin Tetkikini ve Belgelendirilmesini Sağlayan Kuruluşlar İçin Şartlar - Bölüm 1: Şartlar Standardı revize edilerek 15.06.2015 tarihinde yayımlanmıştır. Yayımlanan standartta genel iyileştirmeler yapılması ve belgelendirme kuruluşları için ilave şartlar (risk analizi, operasyonel kontrol vb.) içermesinin yanı sıra özellikle gözetim ve yeniden belgelendirme denetimlerinin uygulanmasında bazı değişiklikler bulunmaktadır. Yönetim sistemleri belgelendirmesi yapan belgelendirme kuruluşlarının 14.06.2017 tarihine kadar ISO/IEC 17021-1:2015´e göre geçişlerini tamamlamaları gerekmektedir.

Bu kapsamda, TGS olarak ISO/IEC 17021-1:2015 standardının gerekliliklerini 05.10.2016 tarihi itibariyle uygulamaya geçireceğimizi, kuruluşumuz tarafından belgelendirilen tüm müşterilerimize ve diğer ilgili taraflara duyururuz. Değişikliklerin detayları hakkında bilgi için belgelendirme birimimizle iletişime geçiniz.