16 Ocak 2018 Salı -
KURUMSAL
Teknolojik gelişmelerin İş hayatındaki yansımaları olan ürün/Hizmet çeşitliliğinin artması ve giderek daha fazla işlevlerle donanmış ürünlerin/Hizmetlerin pazara sunulması, tüketicilerin kalite, emniyet, dayanıklılık ve kullanım gayesine uygunluk beklentileri konusundaki güvence taleplerinin güçlenmesini de beraberinde getirmektedir. Bu arayışların ortaya çıkardığı “uygunluk değerlendirmesi” kavramı ile üretim ve hizmet süreçlerine yönelik Denetim ve belgelendirme hizmetleri disipline edilmiştir.

TGS’ NİN TANIMI
TGS, 2007 yılından bu tarafa belgelendirme sektöründe faaliyet göstermektedir. TGS, sistem belgelendirme, tetkik ve eğitim faaliyetleri yürütmektedir.

TGS geniş yelpazedeki iş sahalarına üçüncü taraf (bağımsız olarak) yönetim sistemleri tetkik ve eğitim hizmeti belgelendirme faaliyetleriyle Türkiye sınırları içerisinde 7 coğrafi bölgede hizmet sunan ulusal bir kuruluştur.

TGS kuruluşundan bu yana sisteme ve markasına yatırım yapmakta, gelecekte de sektörün en iyileri arasında yer almak için çalışmalarına hız vermiştir.

Küçük, orta ve büyük ölçekli yerli ve yabancı firmalara hizmet vermekte olan TGS, her türlü müşteri ihtiyaçlarına cevap verebilecek yeteneğe ve altyapıya sahiptir.

Hedefimiz, bağımsızlık, gizlilik ve tarafsızlık ilkesinden ödün vermeden belgelendirme hizmeti sunduğumuz firmaların arzu ettikleri başarı performans seviyelerine ulaşmalarına yardımcı olarak, hem kendilerinin hem de müşterilerinin beklentilerini aşabilmeleri için gerekli temelleri sunmaktır. Belgelendirme faaliyetlerinde uluslararası kurallara uygun farklılık yaratan hizmetler sunmak ve hizmet çeşitliliğini arttırmak firmamız için hayati derecede önemli olmakla birlikte sürekli başarımızın da temelini oluşturmaktadır.

TGS olarak amacımız, tetkik ve eğitim hizmetlerimiz süresince, her iki tarafın da mükemmelliği ulaşacağı uzun vadeli bir iş ortaklığı şekillendirmek, geliştirmek ve devam ettirmektir. Firmamızın konusunda uzman personeli, karmaşıklığa ve zorluğa bakılmaksızın tüm tetkik gereksinimlerinizi gidermekle görevlidir. Müşterilerimize amaçlarına ulaşmalarında yardım etmek için tasarlanmış uyarlama programlar ve aktif raporlama aracılığıyla mükemmele yakın bir tetkik hizmeti sunmakla gurur duymaktayız. 

VİZYONUMUZ

Bilgi ve Uzmanlığımızı müşterilerimiz ile paylaşarak, gelecekte birlikte var olmak.  

MİSYONUMUZ
Hizmet verilen müşterilerin kurumsal yapılarını, güvenirliliğini ve performansını gizlilik ilkesi çerçevesinde uygunluğunu değerlendirmek, belgelemek, sürdürülebilir olmasını sağlamak ve geliştirmektir.
POLİTİKAMIZ
ISO/IEC 17021 ve ISO 19011 standartlarına uygun olarak,  müşteri ihtiyaç ve beklentilerini karşılayan Tetkik ve belgelendirme hizmetleri gerçekleştirmek,
 Akreditasyon kuralları çerçevesinde en üst düzeyde müşteri memnuniyetini sağlamak,
 Personelimizin kalifikasyonunu eğitimler yoluyla arttırmak ve Sistemimizi sürekli iyileştirmek, 
TGS’ nin belirlenen Türkiye sınırları içerisinde 7 Coğrafi bölgede konumlanmasını sağlamak,
Çevrenin ve Doğal kaynakların korunmasına yönelik  Çevre ile ilgili tüm yerel kanun ve yönetmeliklere uymak, takipçisi olmak bu doğrultuda tedbirler alarak  ilgili tarflarla paylaşmak.
Müşterilerin/Firmaların, İşletmelerin hedefleri doğrultusunda güvenilir, karmaşık olmayan, mantıksal bir belgelendirme sürecini belirlenen prosedürler vasıtasıyla sağlamak,
TGS’ nin tetkik ve tetkik sonrası faaliyetlerinde tüm Akreditasyon kurallarına uyarak firmaları ilgilendiren ve hizmet kapsamımızda olan güncel bilgilerden firmaları haberdar etmektir.

TARAFSIZLIK TAAHHÜDÜ 

  1.    TGS, ISO/IEC 17021-1, ISO/IEC 27006 kapsamında gerçekleştirdiği bütün belgelendirme hizmetlerinde bağımsız ve tarafsızlığa önem verecek şekilde hareket edecektir.

2.    TGS faaliyetlerini yürütürken, çalışanlarının her tür siyasi, ticari ve mali baskılardan uzak olması garanti altına alınmıştır.

3.    Belgelendirme faaliyetlerine katılan bütün personel ve komitelerinin kararını herhangi bir şahıs veya kurumun etki altına almasına izin verilmeyecektir.

4.    Belgelendirme talebinde bulunan kuruluşların başvurularının alınması esnasında, çıkar çatışmasına sebep olabilecek bir durum söz konusu ise bu kuruluşlara belgelendirme hizmeti verilmeyecektir.

5.    Belgelendirme hizmetlerinin en iyi şekilde yürütülmesi, müşterilerimizin sürekli memnuniyetinin sağlanması ve şikayetlerin minimumda tutulabilmesi için gerekli tüm kaynaklar sürekli olarak temin edilecektir.

6.    TGS, yürüttüğü belgelendirme faaliyetlerinde taraflara objektif olarak yaklaşım sergileyecektir. Çıkar çatışmasına sebep olabilecek durumlar için gerekli tedbirler alınacaktır.

7.    TGS tarafından, hiçbir şekilde danışmanlık hizmeti verilmeyecektir.

8.    TGS, belgelendirme faaliyetleri kapsamında üçüncü taraflara karşı oluşabilecek zarar veya risklere karşı mesleki sorumluluk sigortası yaptırmıştır.

9.    TGS, belgelendirme işlemi için kendisine başvuruda bulunan kuruluşlara, hiçbir şekilde uygulamayı hızlandırarak veya yavaşlatarak, gizli ayrımcılık ve benzeri ayrımcı uygulamalarda bulunmayacaktır.

10.  TGS, Kuruluşların olumsuz etkileyebilecek her türlü davranışlardan uzak duracağını, yanlı ve hoşgörüsüz davranışlarda bulunmayacağını, tarafsız ve bağımsız davranacağını taahhüt eder.

11.  TGS, Belgelendirme hizmetlerini sunarken yapılan faaliyetlerini çıkar çatışmasına sebebiyet verecek ve tarafsızlığını tehdit edecek ve bağlı olduğu akreditasyon kurallarına aykırı olacak müşteri firmalarına önerme ve pazarlama yapmayacaktır. Ayrıca TGS, Bağımsızlık ve Tarafsızlığın önemini anlamış ve olası çıkar çatışmalarını elimine etmek ve/veya kabul edilebilir seviyeye çekmek için analizlerini yapmış, yönetmektedir.

 

 

Genel Müdür 
OKTAY İNCİ
 
TH.01,Yayın T:15.07.2010, Rev.Tarihi:05.10.2016, Rev.No:2