16 Ocak 2018 Salı -
Kalite Politikamız

* ISO/IEC 17021 ve ISO 19011 standartlarına uygun olarak,  müşteri ihtiyaç ve beklentilerini karşılayan Tetkik ve belgelendirme hizmetleri gerçekleştirmek,
* Akreditasyon kuralları çerçevesinde en üst düzeyde müşteri memnuniyetini sağlamak,
* Personelimizin kalifikasyonunu eğitimler yoluyla arttırmak ve Sistemimizi sürekli iyileştirmek,
* TGS’ nin belirlenen Türkiye sınırları içerisinde 7 Coğrafi bölgede konumlanmasını sağlamak,
* Çevrenin ve Doğal kaynakların korunmasına yönelik  Çevre ile ilgili tüm yerel kanun ve yönetmeliklere uymak, takipçisi olmak bu doğrultuda tedbirler alarak  ilgili tarflarla paylaşmak.
* Müşterilerin/Firmaların, İşletmelerin hedefleri doğrultusunda güvenilir, karmaşık olmayan, mantıksal bir belgelendirme sürecini belirlenen prosedürler vasıtasıyla sağlamak,
* TGS’ nin tetkik ve tetkik sonrası faaliyetlerinde tüm Akreditasyon kurallarına uyarak firmaları ilgilendiren ve hizmet kapsamımızda olan güncel bilgilerden firmaları haberdar etmektir.