16 Ocak 2018 Salı -
ISO 14001:2015 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ

ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi hakkında öğrenmek istediğiniz herşey

Yakından tanıdığınız ISO 14001 standardı da 1994 yılında BS 7750 adıyla BSI tarafından yayınlandı. Daha sonra ISO 14000 standart serisi olarak Uluslararası Standartlar Organizasyonu (International Organization for Standardization (ISO)) tarafından 1996 yılında Uluslararası Standart olarak yayınlanmış ve 2004´de revize edilmiştir.

Canlıların yaşamları boyunca ilişkilerini sürdürdüğü “fiziksel, biyolojik ve sosyo kültürel alan” olarak tanımlanan Çevre, herkes tarafından korunmak zorundadır. Küresel kaynaklarımızın kontrolsuz kullanılması, dünyamızda zaman içerisinde yenilenmesi mümkün olmayan kayıplara neden olmaktadır. Çevrede meydana gelebilecek, çevresel varlığı ve ekolojik dengeyi bozabilecek her türlü olumsuz etkiyi en aza indirmek için kuruluşların üzerine düşen görev; ISO 14001:2004 Çevre Yönetim Sistemi’nin gerekliliklerini yerine getirerek konuya sistematik yaklaşımı sağlamaktır.

İlgilendiğiniz kurs hakkında daha fazla bilgi almak için ilgili sayfayı inceleyin. Bu kurslar genel katılıma açık olarak düzenlendiği gibi ihtiyacınız olduğunda kuruluşunuza özel olarak firma içi de düzenlenebilir.

ISO 14001 nedir?

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi, her türlü üretim sektöründe, ürünün ilk aşamasından tüketiciye sunulmasına kadar geçen her adımda çevresel etkilerin dikkate alınarak üretimin gerçekleştirilmesini sağlayan sistematik bir yaklaşımdır.ISO 14001, bir şirketin çevresel performansının kontrol edilmesi ve geliştirilmesi oluşumunu yani sürecini tanımlayan uluslararası bir standarttır.

ISO 14001 Standardı Nedir?

ISO 14000 serisi ISO Standard Geliştirme Komitesi TC207 tarafından geliştirilmiş bir Çevre Yönetim Standardı´dır. Bu seri, kuruluşlarla ilgili tüm çevresel konuları kapsamak üzere tasarlanmıştır ve kuruluşların çevresel etkilerin önceliğini tespit ederek bu etkileri yönetmeleri ve kontrol etmeleri konusunda kaynak niteliğindedir.

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi, özünde doğal kaynak kullanımının azaltılması, toprağa, suya, havaya verilen zararların minimum düzeye indirilmesini amaçlayan, risk analizleri tabanında kurulan bir yönetim modelidir.